IP của bạn là: 172.69.68.45

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/106-cap-mang-utp-cat6.htm Dây cáp mạng Cat6 COMMSCOPE, Vinacap, Alantek chính hãng